Julia or Sumire

some photos taken by me
photo by Edric L. Chen  / Omotesando, Tokyo. 
Model: Julia Abe (me) 

photo by Edric L. Chen  / Omotesando, Tokyo. 

Model: Julia Abe (me) 

(via blueberryfordinner)